Leven volgens een businessplan

Al vroeg wordt ons ingepeperd hoe belangrijk het is om doelen te stellen. Een goed rapport halen, ergens de beste in zijn, 10 kilo afvallen, een six-pack, een nieuwe auto, een nieuw huis, een nieuwe partner.


Ook in het werkende leven draait het om doelen. Een bepaalde omzet halen, meer klanten werven, promotie maken. En op het gebied van spiritualiteit en zelfontplooiing is het al niet anders. Met de 'secret law of attraction' trekken wij met behulp van de juiste mentale technieken overvloed aan. En een onafzienbare rij van zelfhulp boekjes vertellen ons hoe wij het succesvolle en gelukkige leven kunnen bereiken. In het boek 'Getting your shit together' wordt beschreven hoe je in 42 stappen van doel naar realisatie kunt gaan om zo jouw ultieme leven te leiden. Na 2 weken met deze methode gewerkt te hebben, overviel mij het gevoel dat ik danig de weg kwijt was. Het leek of ik een businessplan aan het schrijven was, waarbij ik al schrijvende uit het oog verloor wat ik nu echt belangrijk en leuk vindt in het leven. Want daar gaat het toch om, dat je in het hier en nu plezier hebt in wat je aan het doen bent. Althans zo is dat voor mij. Het kwijtraken van het plezier in het werken met dit boek was voor mij onmiddellijke aanleiding om het terzijde te leggen. Dat wil niet zeggen dat het een slecht boek is, alleen dat het voor mij op dit moment niet het juiste boek is om als leidraad te gebruiken in mijn leven. Dat kan voor jou heel anders zijn. Er zijn genoeg mensen die hunkeren naar maatschappelijke status, rijkdom, materiële luxe, roem, erkenning en bewondering. Voor hen is het zeker zinvol om een businessplan voor het leven te maken. Want dat zijn lange en moeilijke paden die dan bewandeld moeten worden. Met, zo vrees ik, een teleurstellend resultaat, aan het eind. Maar ja ieder moet zijn leven leven, ondervinding is de beste leermeester. Ik moedig jou aan je blik naar binnen te richten en op basis van je innerlijke kompas te voelen wat jou echt vreugde en voldoening verschaft en wat echt belangrijk is in jouw leven. Blijf dus zo dicht mogelijk bij jezelf en je leven in het hier en nu. En: take it easy. Er zijn alleen kleine koerscorrecties mogelijk. Als je het roer te plots omgooit, kapseis je. Het stellen van doelen is vooral nuttig, om te ontdekken wat je niet wilt. Als je je innerlijke kompas ontwikkelt, en daar naar gaat leven dan wordt het vanzelf duidelijk welke doelen jij bezig bent te realiseren. Vanzelf! Tja en een businessplan? Soms moet je eerst alles heel ingewikkeld maken voordat het eenvoudig wordt.